Bilgaraget

Spara pengar till ditt företag!

Sänk dina fasta kostnader ” Företag har utgifter som alla andra och i vissa fall kan kostnaderna vara onödigt höga. I syfte att komma tillrätta med dessa problem kan man gå igenom avtal och abonnemang för att hitta möjliga förändringsområden. Tyvärr är det många som inte har tid eller energi

Fortsätt läsa

Värdefulla papper

Det finns många olika typer av värdepapper! ” Obligationer Det finns olika typer av obligationer: premieobligationer, privatobligationer och aktieindexobligationer. Obligationer är skuldebrev som intygar att dess innehavare har lånat ut pengar, till exempel till ett företag eller staten. Obligationer ger avkastning i form av oftast en fast ränta och har

Fortsätt läsa