Bilgaraget

Värdefulla papper

Det finns många olika typer av värdepapper!

” Obligationer

Det finns olika typer av obligationer: premieobligationer, privatobligationer och aktieindexobligationer. Obligationer är skuldebrev som intygar att dess innehavare har lånat ut pengar, till exempel till ett företag eller staten. Obligationer ger avkastning i form av oftast en fast ränta och har oftast en löptid på flera år.

Konvertibla skuldebrev

Konvertibla skuldebrev är ett värdepapper som kan konverteras till en aktie. Innehavaren har alltså rätt att få ut det nominella beloppet, men kan också ge större vinster om aktiernas värde har ökat. Löptiden är fastställd från början och man kan lösa in skuldebrevet vid utgången av löptiden. Innehavaren erhåller en årlig ränteavkastning. ”

Lär mer om värdepapper!